X
GO
03nov

Primer dobre prakse: izvedba iger z žogo na daljavo

V prispevku predstavljamo dober primer učenja odbojke in rokometa na daljavo na osnovni šoli Center v Novem mestu prek videoposnetkov in izzivov.

Norma Resnik1, Doris Račič1, Roland Grah2  in Anuška More2
1 UL, Fakulteta za šport, 2 OŠ Center Novo mesto

Trenutni ukrepi zaradi povečanja možnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo šolanje učencev in dijakov na daljavo. Tako poteka tudi pouk športa in izbirnih predmetov s področja športa. Prav v tem času študenti Fakultete za šport opravljamo praktično pedagoško usposabljanje. Skupaj s sošolko Doris Račič delava na osnovni šoli Center Novo mesto pod mentorstvom Rolanda Graha in Anuške More. Dobili sva nalogo, da za tematski sklop igre z žogo (rokomet in odbojka) posnameva zgornji in spodnji odboj, zgornji in spodnji servis, dolgo in komolčno podajo ter lovljenje.

Sestavili sva program videoposnetkov, kjer je prikazana celostna izvedba posameznega elementa, opis elementov z značilnostmi, počasni posnetek elementa in predvaje za pravilno tehnično izvedbo.

Učenci so dobili naslednja navodila: »V ponedeljek si v spletni učilnici poglejte posnetek zgornjega odboja pri odbojki. Vaša naloga je, da opravite 100 zgornjih odbojev, ni pa nujno, da so povezani. Pri tem si merite čas. Ko opravite nalogo, svoj čas zapišite v spletno učilnico pod komentar. Čas se ne ocenjuje, bo pa pomemben podatek o vašem napredku. V petek bodo trije naključno izžrebani učenci dobili nalogo, da se posnamejo, kako čim bolj tehnično pravilno naredijo 10 zaporednih odbojev; posnetek nam bodo poslali, mi pa ga bomo ovrednotili in podali povratno informacijo o izvedbi. Posnetke bomo na šoli uporabili le za namene pouka. Naslednji teden bo vsebina spodnji odboj. Izziv je enak (100 spodnjih odbojev; merjenje časa), z žrebom bomo določili druge tri učence, ki se bodo posneli. Tretji teden pa bo izziv 20 zadetkov tarče s spodnjim servisom, svoje znanje pa bodo predstavili trije novi izžrebanci.

Pri izzivih merite čas, pri snemanju ponovitev pa je pomembna pravilna tehnična izvedba.«

V videoposnetkih demonstratorka nosi masko, saj je takrat veljal ukrep, da je obvezno nošenje maske na prostem tudi med športno dejavnostjo.

Dodatna priporočila za učence glede izvedbe naloge in snemanja:

 1. Žoga naj bo lahka (otroška), najbolje odbojkarska ali rokometna. Lahko uporabite tudi improvizirano žogo ali balon.
 2. Izvedba naj poteka zunaj, najbolje na igrišču z odbojkarsko mrežo. Če to ni mogoče, lahko izvedete nalogo kjerkoli zunaj, mrežo naj predstavlja družinski član z rokami v vzročenju (za občutek višine mreže).
 3. Snemate lahko s telefonom ali kamero, za merjenje časa uporabite telefon ali štoparico.
 4. Če se pojavijo težave pri zaporednih odbojih, v drugi polovici posnetka izvedite predvaje.
 5. Priporočamo, da imate ob sebi družinskega člana ali drugega opazovalca, ki vašo izvedbo primerja s posnetkom.
 6. Pri zadevanju tarče naj bo ta od mesta serviranja oddaljena med 12m in 18m (izmerite lahko z 12 ali 18 koraki). Tarča naj bo velika 1,5x1,5m, lahko jo predstavlja krog ali kvadrat, narisan s kredo, blazina, kos blaga, obroč itd. Med izvedbo 20 zadetkov je lahko tarča postavljena (narisana) na različnih delih igrišča.
 7. Posebej vas opozarjamo na ogrevanje pred samo izvedbo izziva zaradi zmanjšanja možnosti poškodb.

Priporočila za učitelje:

 1. Učitelj ali študent lahko naredi več posnetkov za različne športne igre in različne elemente ali akcije. Svetujemo, da vključi tudi predvaje.
 2. Pri rokometu lahko predstavlja izziv 100 komolčnih, 100 dolgih podaj in posledično 100 lovljenj s partnerjem (vsak 100). Za oceno ali preverjanje znanja (v obliki domače naloge) po trije izžrebani učenci posnamejo po 10 zaporednih izvedb.
 3. Pri izzivih naj si učenec meri čas (predviden najboljši čas pri 100 odbojih je 150s, pri servisih pa 60s - tak čas lahko dosežejo le najboljši učenci; če bo učenčev zapisan čas boljši, si ga je najverjetneje izmislil; tako učitelj ve, da naloge ni opravil), pri snemanju ponovitev pa je pomembna pravilna tehnična izvedba, ki jo učitelj lahko tudi oceni.
 4. Videoposnetke učencev vrednoti vsak učitelj posebej, merila pa prilagodi glede na dosedanje delo in posledično znanje učencev (npr. lahko dovoli, da žoga enkrat ali dvakrat pade na tla). Z merili mora prej seznaniti učence.
 5. Uporaba videoposnetkov je najbolj učinkovita pri utrjevanju in preverjanju znanja, pri posredovanju novih vsebin pa je uspešnost manjša.

Videoposnetki.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač