X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Projekt EUPASMOS

  • 22.5.2020 10:02:00
  • Nazaj
Projekt EUPASMOS

Od leta 2018 SLOfit ekipa sodeluje v evropskem projektu EUPASMOS. Glavni namen projekta je implementirati sistem za spremljavo telesne in športne dejavnosti odraslih. Sistem bo razvit z integriranim metodološkim pristopom, ki bo zagotovil primerljive, veljavne in zanesljive podatke o telesni dejavnosti in športnem udejstvovanju v državah članicah Evropske unije. V Evropi bo na različnih ravneh upravljanja predstavljal podporo državam članicam, Evropski komisiji, Svetovni zdravstveni organizaciji in ostalim relevantnim organizacijam pri oblikovanju, promociji, implementaciji in nadzoru politik ter strategij za spodbujanje v zdravje usmerjene telesne dejavnosti (HEPA) ter športa.

Več si lahko preberete na spletni strani https://eupasmos.com/