X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Zdravnik in učitelj z roko v roki za zdravje šolarja

  • 20.9.2018 6:00:00
  • Nazaj
Zdravnik in učitelj z roko v roki za zdravje šolarja

Projekt MoST je temeljna podporna komponenta operacije "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo ozvajanje v primernem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih", ki se izvajaa v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji. Cilj projekta je:

i) krepiti obstoječee in izgraditi nove kapacitete zdravstvenih domov in lokalnih skupnosti za izvajanje preventive ter integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanje neenakosti v zdravju; 

ii) usposobiti strokovnjake NIJZ za upravljanje nadgradenj preventivnih programov na nacionalni in regionalni ravni; 

iii) organizacijsko - vsebinsko usmerjati zdravstvene domove s pripradajočimi lokalnimi skupnostmi; 

iv) razviti strategijo komuniciranja v podporo pri izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju za vse populacijske skupine;

v) razviti in implementirati nadgradnje preventivnih programov ter integrirane preventive kroničnih bolezni pri različnih populacijskih skupinah; 

vi) analizirati analizo stanja in oceno potreb na področju ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih; 

vii) pripraviti sistemski predlog za vzpostavitev medkulturnega mediatorstva v zdravju.

O nadaljnjih akcijah projekta in njegovih rešitvah vas bomo redno obveščali.