X

Redno spremljanje novic in dogodkov za boljši jutri

SLOfit ekipa z rednimi novicami obvešča SLOfit uporabnike o prihajajočih dogodkih, na podlagi različnih raziskav seznanja javnost o telesnem in gibalnem razvoju različnih skupin prebivalstva, pripravlja nasvete za posameznike in šole, lokalne skupnosti in državo, opozarja na probleme, predlaga rešitve itd.

Slovenci takoj za Skandinavci med najbolj športno dejavnimi v Evropi

  • 23.6.2018 8:59:00
  • Nazaj
Slovenci takoj za Skandinavci med najbolj športno dejavnimi v Evropi

V okviru mednarodnega projekta EUPASMOS, v katerega je vključena tudi SLOfit ekipa, bomo v letošnjem letu dobili še boljše podatke z objektivno izmerjeno telesno dejavnostjo. O tem dogajanju vas še obvestimo.